Staw kulisty

Staw kulisty

Staw kulisty, to rozwiązanie, które wymyśliła natura, a później zaczął naśladować je człowiek. Okazuje się, że jest to jedne z najlepszych rozwiązań, jeśli kończyna ma mieć zapewnioną odpowiednią ruchomość. Jego budowa jest bardzo prosta – jedna kość stanowi panewkę dla drugiej, która ma kształt kuli.

Stawy kuliste dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest staw wolny. W organizmie to rozwiązanie występuje w ramieniu – łączy bark i rękę. Zapewnia bardzo dobrą stabilność, ponieważ cała głowa kości ramiennej jest schowana w panewce. Ruchomości tego stawu nie blokują więzadła – dlatego możemy ułożyć całą rękę w dowolnym położeniu. O wiele mniejszy promień krzywizny ma staw biodrowy. Łączy się to z ograniczeniem ruchu poprzez więzadła oraz z częstymi zwichnięciami w tym miejscu. Staw jest narażony na o wiele większe obciążenie niż obręcz barkowa, dlatego w tym miejscu dochodzi także do zniszczenia głowy kości biodrowej. Czasem konieczna jest wymiana tego stawu na sztuczną endoprotezę.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Stawy 2021