Ścięgna i więzadła

Ścięgna i więzadła

Najważniejszymi strukturami stawu są kości, które łączą się w nim w taki sposób, który zapewnia odpowiednią ruchomość. Każdy ze stawów naszego ciała musi poruszać się tylko fizjologicznych płaszczyznach – inne ruchy są szkodliwe. Z tego powodu stawy stabilizowane są za pomocą więzadeł. Więzadła sprawiają, że kości są dodatkowo połączone i zmniejsza się ryzyko zwichnięcia stawu. Jeśli otaczają staw z boku, to ograniczają ruch w tej płaszczyźnie.

Przykładem może być niezwykle skomplikowana budowa stawu kolanowego, który jest stabilizowany za pomocą kilku układów. Ścięgna to także element układu ruchu, który zbudowany jest z tkanki łącznej o bardzo dużej wytrzymałości. Dzięki ścięgnom mięśnie są przytwierdzone do szkieletu w odpowiedni sposób. Możliwe jest zatem poruszanie kośćmi w sposób umożliwiający ruch. Ścięgna mają różną budowę – każda z kości ma inny kształt ścięgna. Ta struktura nie jest rozciągliwa, dzięki czemu ruch mięśnia jest bardziej wydajny i nie ma strat energii przy skurczu i rozkurczu.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Stawy 2020