Jak rozpoznać reumatyzm?

Jak rozpoznać reumatyzm?

Grupa chorób reumatycznych, zwana potocznie reumatyzmem, to grupa wielu chorób którym towarzyszą patologiczne zmiany w obrębie tkanki łącznej.

Objawy towarzyszące tym chorobom nie są jednoznaczne i czasami można je pomylić z chorobami o innym podłożu. Podstawowymi badaniami wykonywanymi po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego są morfologia, badanie biochemiczne krwi wraz z oznaczeniem czynnika reumatoidalnego RF oraz badania immunologiczne. Choroby reumatyczne objawiają się z reguły podwyższonym OB krwi, podwyższonym stężeniem tzw. białka ostrej fazy, niedokrwistością oraz obniżoną ilością leukocytów.

Po wykonaniu tych badań, zleca się badanie płynu stawowego. W czasie badania pobiera się za pomocą igły niewielką ilość płynu z zajętego chorobą stawu. Następnie płyn badany jest w laboratorium, głównie pod kątem poziomu leukocytów, poszukiwany jest również czynnik reumatoidalny. W celu pełnej diagnostyki przeprowadza się również różnego rodzaju badania obrazowe – rentgen, ultrasonografię, artroskopię, tomografię komputerową, rezonans lub scyntygrafię. Dzięki badaniom obrazowym możliwe jest uwidocznienie zmian w obrębie stawów oraz kości.

Po zleceniu szeregu badań, lekarz reumatolog ma możliwość postawienia diagnozy. Ponieważ wiele chorób reumatycznych podobnie się objawia w wynikach badań, konieczne jest poznanie możliwie jak największej ilości symptomów choroby. Bez specjalistycznych badań, nie jest możliwe efektywne ich leczenie. Ważne jest również, aby do lekarza zgłosić się możliwe wcześnie, gdy dolegliwości nie są jeszcze bardzo nasilone.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Stawy 2021