Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów jest zaliczane do chorób o przewlekłym charakterze. U osób, które cierpią na to schorzenie, obserwuje się zniekształcenia i usztywnienia.

W związku z tym, iż choroba obejmuje tkankę łączną całego organizmu, naukowcy zaliczają ją do kolagenoz. Niestety, przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały dokładnie poznane. Przypuszcza się, iż u źródeł choroby znajdują się predyspozycje genetyczne, odczyny autoimmunologiczne spowodowane przez czynnik zewnątrzustrojowy np. wirusa.

Wśród symptomów towarzyszących reumatoidalnemu zapaleniu stawów wymienia się: stany podgorączkowe, gorączkowe, ból symetrycznych stawów, obrzęk i stan zapalny. Choroba rozpoczyna się od wewnętrznej wyściółki torebki stawowej. Następnie w postaci zmian zapalnych ziarnicujących i wysiękowych rozszerza się na inne struktury stawowe tj. chrząstki, powierzchnie stawowe, torebki stawowe, błony maziowe i pochewki ścięgniste.

Zmiany, które dokonują się w organizmie, znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Podwyższone OB, leukocytoza, zmiany składu białek i odczyn Waalera-Rosego powinny wzbudzić niepokój lekarza prowadzącego. Nieleczone reumatoidalne zapalenie stawów skutkuje zniszczeniem chrząstek i powierzchni stawowych. Postępujące zmiany mogą prowadzić do kalectwa.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Stawy 2020