Reumatyzm

Reumatyzm Reumatyzm u dzieci

Pod pojęciem reumatyzmu kryje się ponad 200 schorzeń dotyczących stanów zapalnych stawów. Kojarzy nam się…

Reumatyzm Zespół Reitera

Do komplikacji towarzyszących chlamydiozie (chorobie wenerycznej) zalicza się reaktywne zapalenie stawów, zwane również zespołem Reitera.