Regulamin

Warunki korzystania z serwisu Stawy.pl

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi postanowieniami przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Stawy.pl. Portal Stawy.pl należy do Incell Media Group, firmy, która jest zarejestrowana w Opolu przy ulicy Żniwnej 3. Zawiera on treści informacyjne oraz usługi komunikacyjne. Uzyskując dostęp do portalu Stawy.pl, zgadzają się Państwo na niniejsze warunki korzystania z serwisu. Korzystanie z zawartości strony internetowej wymaga wyrażenia zgody na poniższe warunki.

Rozdział 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności za korzystanie z porad zawartych w artykułach

Treści publikowane na portalu Stawy.pl są zamieszczane wyłącznie w celach edukacyjno-informacyjnych. Nie mają charakteru porady medycznej, która może być świadczona wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Artykuły zawarte na portalu Stawy.pl nie zastąpią indywidualnej konsultacji z lekarzem, farmaceutą, psychologiem czy prawnikiem. Żadna z informacji opublikowanych na serwisie nie stanowi relacji pacjent-lekarz. Nasze artykuły nie mają też na celu stawiania diagnozy i nie zastąpią porady medycznej, opinii lekarskiej czy praktyki medycznej. W każdej sytuacji, gdy występują niepokojące objawy, należy zgłosić się do lekarza, który przeprowadzi diagnostykę oraz dobierze odpowiednie metody leczenia. Nigdy nie należy rezygnować z porady medycznej lub opóźniać konsultacji specjalistycznej z powodu informacji zawartych w artykułach na portalu Stawy.pl. Firma Incell Media Group, do której należy portal Stawy.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek stosowania się do informacji zawartych w opublikowanych artykułach, korzystania z prezentowanych produktów czy usług. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej funkcjonalności lub treści zamieszczonej na serwisie w wybranym przez siebie terminie. Jednocześnie użytkownik portalu Stawy.pl zobowiązuje się do regularnego przeglądania Warunków korzystania z serwisu w celu zapoznania się z wprowadzonymi modyfikacjami regulaminu. Korzystanie ze strony internetowej stanowi wiążący prawnie dowód, iż użytkownik wyraził zgodę na aktualne Warunki korzystania z serwisu, które mogą zawierać modyfikacje. W związku z niniejszym, prosimy o dokładne przeanalizowanie niniejszych zapisów regulaminu za każdym razem, gdy przystępują Państwo do korzystania z zasobów portalu Stawy.pl.

Rozdział 2. Prawa autorskie, znaki towarowe i ograniczenia w zakresie korzystania z zawartości strony

Zawartość portalu Stawy.pl, w tym treść, znaki towarowe, grafiki, obrazy i oprogramowanie licencjonowane przez Incell Media Group są chronione prawem autorskim. Prawo własności intelektualnej do zawartości niniejszego portalu nie przechodzi na żadnego użytkownika. Użytkownik serwisu, przystępując do korzystania z jego zasobów, może przeglądać, wysyłać pocztą elektroniczną, pobierać i drukować kopie zawartości strony wyłącznie do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Niestosowanie się do niniejszego zapisu może powodować naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw. Zakazuje się modyfikacji, dzielenia, kopiowania, powielania, przepisywania, przechowywania w systemie wyszukiwania danych oraz tłumaczeń na inne języki, przekazywania w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, odsprzedawania i rozpowszechniania materiałów zawartych na portalu Stawy.pl bez pisemnej zgody Incell Media Group. Użytkownik nie może wykorzystywać zawartości portalu Stawy.pl na innych stronach czy w innych sieciach komputerowych. Zezwala się jednak na pobieranie linków do artykułów zawartych na serwisie i ich zamieszczanie na witrynach zewnętrznych. Akceptując warunki korzystania z serwisu, użytkownik uzyskuje niewyłączną, ograniczoną i odwołalną licencję na umieszczanie linków do serwisu Stawy.pl na witrynach zewnętrznych.

Rozdział 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Incell Media Group nie składa żadnych deklaracji o skutkach wynikających z korzystania z portalu Stawy.pl lub opierania się na opublikowanych treściach. Korzystanie przez Państwa z zasobów serwisu odbywa się na własną odpowiedzialność. Użytkownik sam odpowiada za zachowanie należytej ostrożności przy korzystaniu z serwisu Stawy.pl. Incell Media Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z zasobów serwisu, w tym treści opublikowanych porad oraz za brak dostępu do strony internetowej lub jej określonych zasobów, jak również przerwy w świadczeniu usług np. wskutek prowadzonych prac konserwacyjnych.

Rozdział 4. Linki do innych stron, reklamy

Portal Stawy.pl ma charakter komercyjny, w związku z tym zamieszczamy na nim materiały reklamowe naszych partnerów. Tego typu treści zawierają często materiały należące do osób trzecich (grafiki, treści artykułów, linki wychodzące). Incell Media Group nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn swoich klientów, do których prowadzą linki w bannerach oraz artykułach. Portal Stawy.pl nie przegląda, nie kontroluje i nie monitoruje zawartości innych witryn, w tym serwisów należących do swoich klientów. W związku z tym Incell Media Group nie składa żadnych oświadczeń nt. zawartości, dokładności czy zasadności materiałów zawartych na stronach swoich klientów. Dostęp użytkowników serwisu do witryn należących do osób trzecich, do których prowadzą reklamy opublikowane na portalu Stawy.pl, odbywa się w ramach własnej odpowiedzialności. Należy zachować stosowne środki ostrożności, a przed rozpoczęciem korzystania z serwisu naszego partnera dokładnie zapoznać z jego polityką prywatności oraz warunkami korzystania z serwisu. Każdy z naszych partnerów ma prawo do korzystania z własnych regulacji w tym zakresie. Jednocześnie użytkownik serwisu Stawy.pl zobowiązuje się do niezamieszczania linków do portalu Stawy.pl oraz jego klientów (linki wychodzące z portalu Stawy.pl i prowadzące do stron należących do osób trzecich) na serwisach o charakterze obscenicznym, oszczerczym, napastliwym, naruszającym polskie prawo czy pornograficznym. Incell Media Group ma prawo zamieszczać linki zewnętrzne, prowadzące do stron wybranych przez siebie klientów. Umieszczenie linku do serwisu zewnętrznego, który należy do klienta Incell Media Group, nie stanowi aprobaty jakiegokolwiek wyrobu, nie można traktować też linków wychodzących jako oświadczeń o zawartości, dokładności oraz innych cechach użytkowych prezentowanych produktów oraz usług. Odpowiedzialność za treść oraz deklaracje zawarte w materiałach reklamowych ponosi klient Incell Media Group. W przypadku niezadowolenia z zakupionego produktu lub wykonanej usługi reklamację należy zgłaszać bezpośrednio do przedsiębiorstwa, które wydało dany produkt lub zrealizowało usługę. Incell Media Group nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia swoich klientów w tym zakresie. Nie jest również organem odpowiedzialnym za procedury reklamacyjne.

Rozdział 5. Rozdzielność postanowień

W sytuacji, gdy któreś z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane przez sąd jako nieważne, nie oznacza to unieważnienia pozostałych zapisów. Te wciąż obowiązują w pełni mocy. Poszczególne postanowienia Warunków korzystania z serwisu mają charakter rozdzielny.

Rozdział 6. Inne postanowienia

Incell Media Group nie gwarantuje, iż dostęp do serwisu Stawy.pl będzie miał charakter ciągły, nieprzerwany i bezpieczny. Działanie strony internetowej może być zakłócane przez czynniki zewnętrzne, które znajdują się poza naszą kontrolą. Użytkownik serwisu Stawy.pl zgadza się również na scedowanie Warunków korzystania z serwisu na inny podmiot zewnętrzny w przypadku przejęcia przez niego firmy Incell Media Group lub jej fuzji z innym przedsiębiorstwem.